فقیر


منوی وبلاگ
شخص ثانی

درباره : این جا صفر مطلق است، شاید این تنها جاییست که خدا به وضوح حس می شود، خیالم راحت است تنها کسی که دستانم را میگیرد خداست، نفس هایم با روح او عجین شده و نهایت شوق مرا به ارمغان می آورد، من این جا بهار را در زمستان، زمستان را در تابستان و تابستان را در پاییز حس می کنم و همه زیبایی هایش را به او منتهی می بینم... کجاست کسی که بشناسد کسی را که هم آغاز است و هم پایان؟ اما من انقدر بزرگم که با همان یکه و یگانه زندگی می کنم...! می خوانمش... می شناسمش...! می توانم رنگ او باشم... غرق در او باشم و همه جا با او باشم... این جا صفر مطلق، آسمانی ترین نقطه زندگیم است.
پروفایل مدیر :شخص ثانی
ایمیل مدیر وبلاگ
صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
اضافه به علاقمندی ها
صفحه خانگی شود

مطالب اخیر
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3

موضوعات وبلاگ
()

صفحات وبلاگ

آرشیو وبلاگ
تیر ۸٧


نویسنده: شخص ثانیلینک دوستان
زمان بی کرانه ، ايران جاودانه ... اکرنه
راهبه از دیر گریخته
خط خطی
دهکده اینترنتی
آسمان آبی
و هومن
پت
لحظه هایی که می گذرند
پاییز عریان
وقایع اتفاقیه
از همه چیز و از همه جا
مرمر
برای امروز،فردا و همیشه ام
بهونه همیشگی
Yashar430 : Rock and Blues in IRAN
تیمور و قلیون
  rss 2.0  لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

2

این روز ها دست به سوی هر که دراز می کنم اعتنایی نمی کند... می گویم خداوند یا به شماها نعمت نداده یا نعمت را داده و خست را از شما نگرفته ...

دیروز  دستم را به سوی زنی دراز کردم... لباسی فاخر بر تن کرده بود و دست دختر کوچکش را محکم در دستانش نگاه داشته و بود نمی خواست زیاد به من نزدیک شود... خیلی راحت و بی اعتنا گذشت... رو به آسمان کردم و گفتم این ها را ببین... چه راحت به من پشت می کنند... آسمان لبخندی به من زد و گفت: چرا فکر می کنی آنها می توانند به تو نزدیک شوند؟ جایگاه تو صفر مطلق است... در تاریخ هیچ کسی نتوانسته در جایگاه تو قدم بگذارد... منی که قدمتم به اندازه ی تاریخ است این را خیلی خوب می دانم... لبخندی از روی رضایت زدم و گفتم: شاید جسم من از روی نیازمندی محتاج شما باشد ، اما بدانید آنچه که در باطن متکدی است قلب شماست که دست هایش را به سوی من دراز کرده و هیچ گاه به من نمی رسد... زیرا این جا ، صفر مطلق؛ جایگاه قلب های آسمانیست... نه قلب های سختی که از جسم فرمان می برند و روز به روز سخت تر می شوند...

این جا صفر مطلق؛ جایگاه ماست.

...