فقیر






منوی وبلاگ
شخص ثانی

درباره : این جا صفر مطلق است، شاید این تنها جاییست که خدا به وضوح حس می شود، خیالم راحت است تنها کسی که دستانم را میگیرد خداست، نفس هایم با روح او عجین شده و نهایت شوق مرا به ارمغان می آورد، من این جا بهار را در زمستان، زمستان را در تابستان و تابستان را در پاییز حس می کنم و همه زیبایی هایش را به او منتهی می بینم... کجاست کسی که بشناسد کسی را که هم آغاز است و هم پایان؟ اما من انقدر بزرگم که با همان یکه و یگانه زندگی می کنم...! می خوانمش... می شناسمش...! می توانم رنگ او باشم... غرق در او باشم و همه جا با او باشم... این جا صفر مطلق، آسمانی ترین نقطه زندگیم است.
پروفایل مدیر :شخص ثانی
ایمیل مدیر وبلاگ
صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
اضافه به علاقمندی ها
صفحه خانگی شود

مطالب اخیر
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3

موضوعات وبلاگ
()

صفحات وبلاگ

آرشیو وبلاگ
تیر ۸٧


نویسنده: شخص ثانی



لینک دوستان
زمان بی کرانه ، ايران جاودانه ... اکرنه
راهبه از دیر گریخته
خط خطی
دهکده اینترنتی
آسمان آبی
و هومن
پت
لحظه هایی که می گذرند
پاییز عریان
وقایع اتفاقیه
از همه چیز و از همه جا
مرمر
برای امروز،فردا و همیشه ام
بهونه همیشگی
Yashar430 : Rock and Blues in IRAN
تیمور و قلیون
  rss 2.0  



لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

1

همه می پندارند فقیرم... درونم آزرده، روحم خسته و شکمم گرسنه است. نمی دانند که نگرانی فقیر ها از شکم پرستی نیست. مارا میبینند و می پندارند نهایت آرزویمان کباب غاز است و بوقلمون بریان، اما ما در این جا راهمان را یافته ایم... راهی که منتهی به ابدیت و جاوندانگیست... شاید بزرگترین نعمت گرسنگی در آن است که قلبمان را آنقدر وسیع می کند که جایی برای گرسنگی باقی نمی گذارد... احساسی از گرسنگی نیست ... اما چه کنیم که فقیریم و ما را با ظاهرمان می سنجند و می پندارند چون لباس هایمان ژنده است ، قلبمان کوچک است و حبس در سینه هایمان، حالی که نمی دانند آن روز ها دست هایمان به سوی دیگران دراز شده ، قلبهایمان را به یغما برده اند و شکممان وسیع شده ...

کاش قدر این عشق را بدانید که واقعی ترین و آسمانی ترین عشق دنیاست...

زیبا نیست که به خاطر عشقمان ، به غرورمان پشت پا زده و دستمان را به سوی شما دراز می کنیم؟

...